صفحه اصلی اسلایدر جعفر پناهی : در آخرین لحظات از من خواستندندامت‌نامه بنویسم تا بتوانم از ایران خارج بشوم !