صفحه اصلی دسته‌بندی نشده جعفر شجوني: نظام را بايد با چنگ‌ودندان نگه داشت محسن هاشمي لابد خسته شد و از مترو رفت مهاجراني و تاج‌زاده مي‌گفتند ما به راه راست هدايت شده‌ايم