صفحه اصلی دسته‌بندی نشده جامعه‌ای که دروغ و خیانت در آن رواج دارد، اسلامی نیست