صفحه اصلی اسلایدر ثلاث برای دومین بار اتهام قتل عمد را نپذیرفت / محمد ثلاث درویش گنابادی که به قتل عمد سه مامور پلیس متهم است