صفحه اصلی اسلایدر تیراندازی به معترضان زاهدانی و زخمی شدن چند نفر؛ مردم در خاش، راسک و تفتان به خیابان آمدند