صفحه اصلی دسته‌بندی نشده توصیه احمدی نژاد به قذافی: به اراده مردم خود احترام بگذارید