صفحه اصلی دسته‌بندی نشده تهدید و بازجویی جمعی از زندانیان سیاسی در زندان ارومیه