صفحه اصلی دسته‌بندی نشده تمامي خيابان هاي منتهي به ميدان انقلاب مملو از جمعيت خشمگين است. مردم يكصدا فرياد مي زدند مرگ برخامنه اي مرگ برديكتاتور