صفحه اصلی دسته‌بندی نشده تلاش مشایی و شرکا برای تصاحب شرکت‌های در حال واگذاری