صفحه اصلی دسته‌بندی نشده تفتیش ناگهانی خوابگاه دانشگاه علامه، توقیف لپ تاپ و اخراج یک دانشجو