صفحه اصلی دسته‌بندی نشده تظاهرات کنندگان حامی حکومت شعار “مرگ بر هاشمی” سردادند