صفحه اصلی اسلایدر تشکیل دولت نظامی و جمهوریتی که به مسلخ برده می‌شود