صفحه اصلی اسلایدر تخریب مراتع و اراضی یکی از روستاهای بانه در پی احداث پایگاه نظامی سپاه