صفحه اصلی اسلایدر تجهیز حوثی‌ها برای انجام حمله توسط مربیان سپاهی مستقر در الحدیده