صفحه اصلی اسلایدر تبلیغات پر سروصدای مزدوران بسیج برای رژیم جمهوری اسلامی، زیر پوشش “ولادت امام حسن”