صفحه اصلی اسلایدر به مدیرعامل آسمان گفته اند : در مورد سقوط هواپیمای تهران یاسوج حرف نزند