صفحه اصلی دسته‌بندی نشده به فرض که بسیجی باشد، گول حکومت را نخوریم در این بازی