صفحه اصلی اسلایدر به دلیل همراهی ایران با روسیه؛سوئیس همگام با اتحادیه اروپا ایران را تحریم کرد