صفحه اصلی دسته‌بندی نشده بنی صدر: برخیزید و یکبار برای همیشه حق حاکمیت را از آن خود کنید