صفحه اصلی دسته‌بندی نشده بسیج و سپاه و نیروهای نظامی، ملت خود را تنها نخواهند گذاشت