صفحه اصلی اسلایدر بسته جدید تحریم‌های کانادا علیه جمهوری اسلامی؛ مرتضی طلایی در میان تحریم‌شدگان