صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح بررسی تروریستی خواندنِ سپاه در نشست اتحادیه اروپا؛ کدام کشورها مخالفند؟