صفحه اصلی سپاه پاسداران برج ترامپ در باکو آتش گرفت شرکای دونالد ترامپ در این برج «هتل باکو»با سپاه پاسداران در ارتباط‎ بودند