صفحه اصلی دسته‌بندی نشده برای فرار از تحریم؛ مالکیت بخشی از حوزه‌های نفتی خزر و پارس جنوبی به روسیه و چین واگذارشد