صفحه اصلی بر اساس گزارش وزارت نفت، ذخایر استراتژیک بنزین ایران در حال حاضر حتی به زحمت کفاف ۱۰ روز بنزین مصرفی کشور را می‌دهد