صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح با وجود فشار بین المللی، مقام نظامی ارشد جمهوری اسلامی بر ارسال پهپاد به خارج تاکید کرد