صفحه اصلی دسته‌بندی نشده بازداشت یک دیپلمات ایرانی در مصر ؛تائید رسانه ها تکذیب مقامات ایران