صفحه اصلی دسته‌بندی نشده بازداشت شماری از افراد نفوذی رژیم ایران و حماس در میان تظاهرکنندگان مصر