صفحه اصلی اسلایدر ایران به دنبال تشدید حملات به نظامیان آمریکایی در سوریه است