صفحه اصلی دسته‌بندی نشده ایران: اعدام شدگان دگراندیش جهت اعتراف گرفتن شکنجه شدند