صفحه اصلی جوزپ بورل می‌گوید شمار روزافزون شهروندان اتحادیه اروپا که هم‌اکنون به‌دلایل «واهی» در زندان‌های جمهوری اسلامی در بازداشت هستند به شدت مایه نگرانی است