صفحه اصلی دسته‌بندی نشده انتشار یک سند محرمانه در مورد توسعه همکاری با کشور بولیوی