صفحه اصلی دسته‌بندی نشده امروز ۲۵ خرداد تکرار شد، هرچند انقلاب را اشغال کردند و راه آزادی را بستند