صفحه اصلی دسته‌بندی نشده امامی کاشانی: در نظام ما حرف، حرف یک نفر یعنی ولی امر مسلمین جهان است