صفحه اصلی دسته‌بندی نشده افتخاری دیگر, حضور هنرمندان صاحب نام در مکه به دعوت ولایت وقیح