صفحه اصلی این عکس مربوط به ١٨ بهمن‌ماه که توسط رسانه‌های تحت کنترل دولت ایران منتشر شده است محموله‌های کمک‌های ایران را به زلزله‌زدگان سوریه نشان می‌دهد که مشاهدهٔ محتویات آنها به‌دلیل بسته‌بندی امکان‌پذیر نیست. [العالم]