صفحه اصلی این عکس از یک رسانهٔ تحت کنترل حزب‌الله نشان می‌دهد که هواپیماهای ایرانی در روز ٢۰ بهمن‌ماه آمادهٔ تخلیهٔ کمک‌ها در فرودگاه بین‌المللی دمشق هستند. گزارش تازهٔ رویترز نشان می‌دهد که تحت پوشش کمک‌ها به سوریه، به این کشور سلاح منتقل شده است. [المنار]