صفحه اصلی در روز ١٩ بهمن‌ماه و پس از زلزلهٔ مرگبار سوریه، کارگران در اوایل صبح کمک‌های ارسالی ایران با هواپیما را در فرودگاه شهر حلب در شمال سوریه تخلیه می‌کنند. گزارش تازهٔ رویترز نشان می‌دهد که تحت پوشش کمک‌ها به سوریه، به این کشور سلاح منتقل شده است. [خبرگزاری فرانسه]