صفحه اصلی اختصاصی  از زمان «شاه شیعه» تا دوران ولایت مطلقه فقیه فاسد ترین طبقه ایران روحانیون بوده‌اند!