صفحه اصلی اسلایدر ارشدترین ژنرال آمریکایی با حذف نیروی قدس سپاه از «فهرست تروریستی» مخالفت کرد