صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح ارسال پهپاد کار دست جمهوری اسلامی داد؛ آمریکا یک فرد و چهار نهاد مرتبط را تحریم کرد