صفحه اصلی نام افشین خواجه‌فرد، مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع، در فهرست تحریم‌های بین‌المللی است