صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح ادعای باورناپذیر وزارت دفاع ایران:سال گذشته یک میلیارد دلار صادرات نظامی داشتیم