صفحه اصلی دو فروند آنتونوف روسی برای عملیات بارورسازی ابرها به کار می‎رفت که آنها هم مستهلک و از رده خارج شده‎اند