صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی ادامه حمله متقابل میان اسرائیل و نوار غزه؛ هدف اسرائیل، نیروهای جهاد اسلامی