صفحه اصلی اسلایدر ادامه انتقادات سپاه به سریال پدر؛ چرا چادر بازیگر مصنوعی است؟