صفحه اصلی دسته‌بندی نشده اختلاس چند هزارمیلیاردی را تاب آوردید اما انتقاد آریانژاد را تاب نیاوردید