صفحه اصلی دسته‌بندی نشده اختصاص سالانه ۳۵۰ میلیون دلار به گردان‌های عاشورا و الزهرا