صفحه اصلی دسته‌بندی نشده احمدی نژاد چون شپش داشت، رای آورد