صفحه اصلی دسته‌بندی نشده آیت الله صانعی: استبدادی که امروز شاهد آن هستیم در تاریخ بی سابقه است این استبداد نه خدا می شناسد، نه پیغمبر نه سیاست نه دانشجو، این استبداد هیچ چیز نمی شناسد.”